CIENKOWARSTWOWE SYSTEMY PODGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY

System ten jest instalowany bezpośrednio na istniejącym podłożu.
Zastosowano samoprzylepne kompaktowe panele, w które po prostu wpina się kable grzewcze. Na wierzchu odlewany jest cienkowarstwowy podkład podłogowy, który przejmuje funkcję tradycyjnego grzejnika.


1. Konstrukcja nośna:
Istniejące podłoże (czyste i nośne), np. wylewka, stare płytki, drewniane deski podłogowe

2. Gruntowanie:
PCI Gisogrund 404 – Specjalny grunt dyspersyjny do chłonnych i niechłonnych podłoży

3. Układanie:
Układanie kompaktowych paneli i podłączanie rur grzewczych

4. Wyrównanie: 
PCI Periplan Extra – Specjalna masa szpachlowa do wyrównywania krytycznych podłoży pod wykładziny podłogowe

5. Kładzenie:
PCI Flexmörtel S1 Flott – Elastyczna, rozpływna zaprawa cementowa. Formowalny klej do płytek, szczególnie do dużych formatów
PCI Nanolight – Lekki klej do płytek o zmiennej konsystencji do wszystkich podłoży i wszystkich okładzin ceramicznych 

6. Fugowanie:
PCI Nanofug Premium  – Uniwersalna, elastyczna zaprawa do wszystkich płytek i kamienia naturalnego

7. Elastyczne fugowanie:
PCI Silcofug E – Elastyczny uszczelniacz silikonowy  utwardzany kwasem octowym

Heiz_1
2. Gruntowanie: PCI Gisogrund 404
Heiz_2
3. Układanie kompaktowych paneli i podłączanie rur grzewczych
Heiz_3
4.Wyrównanie: PCI Periplan Extra
Heiz_4
5. Kładzenie:  PCI Flexmörtel S1 Flott & PCI Nanolight
Heiz_5
6. Fugowanie:  PCI Nanofug Premium
Heiz_6
7.Elastyczne fugowanie: PCI Silcofug E

Jeden system – wiele korzyści:

■ Niewielka wysokość montażu wynosząca zaledwie ok. 15 mm
■ Łatwa instalacja bez konieczności usuwania istniejącej wylewki
■ Może być stosowany na prawie wszystkich istniejących powierzchniach

ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE PODŁOGOWE

W tym systemie ogrzewania podłogowego układane są kable elektryczne bezpośrednio na podłożu , często przymocowane do tkaniny.

Maty grzejne przyklejane są lub mocowane mechanicznie w zależności od producenta, za pomocą kołków talerzowych. Istnieją również maty samoprzylepne. Całkowita wysokość konstrukcji zależy od grubości przewodów grzejnych, która waha się od 2 do 8 mm w zależności od producenta.


1. Konstrukcja nośna:
Istniejące podłoże (czyste i nośne), np. wylewka, stare płytki, drewniane deski podłogowe

2. Gruntowanie:
PCI Gisogrund 404 – Specjalny grunt dyspersyjny do chłonnych i niechłonnych podłoży

3. Układanie:
Ułozyć maty grzejne zgodnie z instrukcjami producenta

4. Mocowanie/wyrównanie 
Mocowanie: 
PCI Nanolight – Uniwersalna, wysokoelastyczna cementowa zaprawa klejąca do płytek o zmiennej konsystencji do wszystkich podłoży i wszystkich okładzin ceramicznych do mocowania lub, w przypadku mniejszych powierzchni, do całkowitego wyrównywania powierzchni

Wyrównanie:
PCI Periplan Extra – Wylewka samopoziomująca. Specjalna masa szpachlowa do wyrównywania krytycznych podłoży pod wykładziny podłogowe
PCI Periplan Flow Wylewka samopoziomująca. Płynna masa szpachlowa do wyrównywania pod wszystkimi wykładzinami podłogowymi

5. Kładzenie: 
PCI Flexmörtel S1 Flott – Elastyczna, rozpływna zaprawa cementowa. Formowalny klej do płytek, szczególnie do dużych formatów
PCI Nanolight – Uniwersalna, wysokoelastyczna cementowa zaprawa klejąca. Lekki klej do płytek o zmiennej konsystencji do wszystkich podłoży i wszystkich okładzin ceramicznych

6. Fugowanie:
PCI Nanofug Premium – Uniwersalna, elastyczna zaprawa do wszystkich płytek i kamienia naturalnego

7. Elastyczne fugowanie:
PCI Silcofug E – Elastyczny uszczelniacz silikonowy  utwardzany kwasem octowym

Elk_1
2. Gruntowanie: PCI Gisogrund 404
Elk_2
3. Ułozyć maty grzejne zgodnie z instrukcjami producenta
Elk_3

4. Mocowanie/wyrównanie - PCI Nanolight/Periplan Flow

Heiz_4

5. Kładzenie - PCI Flexmörtel S1 Flott/PCI Nanolight

Heiz_5
6. Fugowanie - PCI Nanofug Premium
Heiz_6
7. Elastyczne fugowanie - PCI Silcofug E

Jeden system – wiele korzyści:

■  Niska wysokość montażu, niska masa powierzchniowa
■  Łatwa instalacja bez konieczności usuwania istniejącej wylewki
■  Wysoka sprawność cieplna i niskie straty energii

FREZOWANA WYLEWKA PODŁOGOWA Z WĘŻAMI GRZEWCZYMI

System ten nie wymaga dodatkowej wysokości montażowej. Szczeliny na węże grzewcze ciepłej wody są następnie frezowane w istniejącej wylewce.
Przed położeniem nowego pokrycia powierzchni należy jedynie wypełnić lub ponownie wypełnić szczeliny. 

1. Konstrukcja nośna:
Istniejące podłoże (czyste i nośne), np. wylewka
        •    Usunięcie starego pokrycia, stworzenie czystej powierzchni wylewki

2. Instalacja:
Wyfrezować szczeliny w istniejącej wylewce. Po wyschnięciu podkładu włożyć węże grzewcze z gorącą wodą

2. Gruntowanie:
PCI Gisogrund 404 – Specjalny grunt dyspersyjny do chłonnych i niechłonnych podłoży

4. Wypełnianie /wyrównanie
PCI Periplan Extra – Specjalna masa szpachlowa do wyrównywania krytycznych podłoży pod wykładziny podłogowe
PCI Periplan Flow – Szybkosprawna, cementowa zaprawa samopoziomująca. Płynna masa szpachlowa do wyrównywania pod wszystkimi wykładzinami podłogowymi

5. Kładzenie: 
PCI Flexmörtel S1 Flott  – Elastyczna, rozpływna zaprawa cementowa.  Formowalny klej do płytek, szczególnie do dużych formatów
PCI Nanolight – Lekki klej do płytek o zmiennej konsystencji do wszystkich podłoży i wszystkich okładzin ceramicznych  

6. Fugowanie:
PCI Nanofug Premium – Uniwersalna, elastyczna zaprawa do wszystkich płytek i kamienia naturalnego

7. Elastyczne fugowanie:
PCI Silcofug E – Elastyczny uszczelniacz silikonowy utwardzany kwasem octowym

 

Ein_1
2. Wyfrezować szczeliny w istniejącej wylewce. Po wyschnięciu podkładu włożyć węże grzewcze z gorącą wodą
3. Gruntowanie -  PCI Gisogrund 404
Ein_2

4. Wypełnianie /wyrównanie - PCI Periplan Extra, PCI Periplan Flow

Heiz_4
5. Kładzenie - PCI Flexmörtel S1 Flott, PCI Nanolight
Heiz_5
6. Fugowanie - PCI Nanofug Premium
Heiz_6
7. Elastyczne fugowanie - PCI Silcofug E
PCI_Produktsystembilder_Saniersysteme_Systemskizze_Eingefraester_Estrich_mit_Heizschlaeuchen_

Jeden system – wiele korzyści:

■ Bez usuwania istniejącej wylewki 
■ Brak dodatkowej wysokości montażowej, ponieważ kable grzejne są układane w wyfrezowanych szczelinach
■ Energooszczędne i przyjazne dla środowiska dzięki zamianie na ogrzewanie podłogowe z niską temperaturą zasilania

POBRANE PLIKI

Broszura PCI: Bezpieczna renowacja płytek 


Broszura PCI: Bezpieczna renowacja budynków