Popravak betona sa statičkim zahtjevima

Predobrada podloge:

Podloga mora biti čista i nosiva. Zahrđalu armaturu treba osloboditi i očistiti.

1. Antikorozivna zaštita: 

PCI Legaran RP: antikorozivna zaštita mostova i građevinskih objekata u skladu s Dodatnim tehničkim ugovornim uvjetima za inženjerske građevine (njem. ZTV-ING)

2. Mort za popravak: 

PCI Nanocret R4 PCC: visokočvrsti reparaturni mort za betonske građevinske elemente na podovima, zidovima i stropovima, alternativno PCI Nanocret R4 Rapid: Brzi reparaturni mort za betonske građevinske elemente

3. Masa za izravnavanje površina: 

PCI Nanocret FC: masa za izravnavanje betona ojačana vlaknima za zid i strop

4. Površinska zaštita: 

PCI Polyflex: elastična površinska zaštita fasada i građevinskih objekata 


PREUZIMANJA

PCI brošura: Sigurno renoviranje pločica


PCI brošura: Sigurno renoviranje objekata